Platyhelminthes turbellaria fajok

platyhelminthes turbellaria fajok

S Tájékoztató az eljárás eredményéről 91 Acta Biol. A jelen dolgozat célja e hiányterület pótlása, a hármasbelűek hazai bibliográfiájának összeállítása és kutatástörténeti feldolgozása. Az irodalomkutatás eredményeként kirajzolódott a planáriakutatásunk től kezdődő éves múltja. Négy korszakra osztható: 1. Az ismeretek többsége faunisztikai és ökológiai jellegű, anatómiai, szövettani és egyéb vizsgálatok kisebb számban készültek.

A Kárpátmedence állatvilága fórum

Fajlista: történelmi Nagy Magyarország: 8 fajKárpát-medence: 19 fajjelenlegi Magyarország: 17 faj platyhelminthes turbellaria fajok módszertani publikáció:,; kisebb kutatástörténeti visszatekintés: Planáriakutatások elsősorban a hegyvidékeinken történtek, a mennyiségük nem egyenletes.

Barlangi planáriakutatást csak néhány helyen végeztek. A publikációk többnyire magyar, kisebb számban német nyelven készültek. A es évekre a hazai örvényférges publikációk és a bennük összegyűlt ismeretek kiestek a hidrobiológusok látómezejéből.

A publikációk kisebb pontatlanságai és hiányosságai nehezítik a feldolgozásukat. A 92 bibliográfia és kutatástörténet várhatóan segítik kijelölni a jövő kutatásainak irányvonalait.

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ

Result of the publication-process was the description of years long past of triclad platyhelminthes turbellaria fajok started in It could be divided into four periods: 1. There was not specialist in rd the 3 period when does not happen any significant research. The majority of knowledge is faunistical and ecological. Anatomical, histological and other researches were made in less number. Checklists: historical Great Hungary: 8 platyhelminthes turbellaria fajokCarpathian Basin: 19 speciespresent Hungary: 17 species ; methodical publications:, platyhelminthes turbellaria fajok, ; brief research historical looking back: Triclad researches were carried out mostly in the mountains of Hungary, where the quantity of researches were not equal.

  • Állatrendszertani gyakorlatok | Digitális Tankönyvtár
  • Milyen gyakran adjon tablettákat férgek számára
  • Tudnivalók[ szerkesztés ] Az örvényférgek az egész világon megtalálhatók.
  • Látták: Átírás 1 Acta Biol.

Cave researches for triclads were carried out in a few caves only. Papers were written mostly in Hungarian language, while less number in German. The small mistakes and lacks of papers make processing harder.

Hopefully the bibliography and research history help signing the main direction lines of researches of the future. Az örvényférgek gyakori és elterjedt élőlények, ennek ellenére elkerülik a hazai biológusok figyelmét. Célirányos kutatások az utóbbi évtizedekben nem voltak Magyarországon, a korábbi generációk kutatóinak eredményei pedig feledésbe merültek, így az egyes fajok elterjedési viszonyai kevéssé ismertek Hazánk területén. A hidrobiológusok nap mint nap találkozhatnak velük munkájuk során, adatokkal és publikációkkal mégsem rendelkeznek.

  • A törzs és az endozoikus fajok ismertetésétől itt eltekintünk.
  • A tapasztaltak az örvényférgek fajszáma és előfordulása tekintetében nem a vártnak megfelelőek voltak.

Az utóbbi évtizedekben nem készült semmilyen átfogó jellegű munka a hazai 93 hármasbelűekről. Számba veszem a mostanáig megjelent publikációkat és a régmúlt idők kutatóit, platyhelminthes turbellaria fajok a területen kifejtett tevékenységeiket, az eredményeik részletes ismertetésére azonban jelen munka keretei között nincs lehetőség.

A bibliográfia és kutatástörténet várhatóan segítik kijelölni a jövő kutatásainak irányvonalait. Anyag és módszer A hazai kutatástörténet részének tekintek minden édesvízi planáriát kutató magyar biológust és a témához tartozó valamennyi munkájukat a publikálás nyelvétől és a kutatás földrajzi helyétől függetlenül.

Figyelembe veszem továbbá a Magyarországra vonatkozó, illetve Magyarországon megjelent, nem magyar szerzőtől származó planáriás anyagokat.

A Trianon as országdarabolás előtt a Nagy Magyarország, után azonban csak a csonka Magyarország adatait tárgyalom.

Örvényférgek

Ide sorolom a hármasbelűeket célirányosan és érintőlegesen tárgyaló, elemzést is tartalmazó platyhelminthes turbellaria fajok publikációkat. Eltekintek azoktól a munkáktól, ahol a planáriák előfordulásai csak felsorolásszerű adatként szerepelnek például táblázatban és a hazai faunára nézve nem mondanak újat, esetleg faji szintű meghatározás sem történt. Nem foglalkozom a diplomadolgozatokkal, jegyzetekkel, és a tankönyvekkel. Említést teszek azonban a jelentősebb planáriás adatokat tárgyaló, tudományos igényességgel készült ismeretterjesztő művekről, amelyek megjelentek hazánkban.

A planáriák magyarországi kutatásának történetét alapos és teljes körű irodalomkutatás során tártam fel.

Az eleinte véletlenszerűen megszerzett publikációk irodalomjegyzékéből göngyölítettem fel a közlések teljes láncolatát, egészen platyhelminthes turbellaria fajok kezdetekig visszamenően. A témához tartozó írásokat kerestem a címek, kulcsszavak, és a szerzők alapján is. Mindezek eredményeképpen összeállt a hazai planáriakutatás bibliográfiája. A publikációkat időrendi sorrend és témák szerint dolgoztam fel. Az időskálát korszakokra bontottam, melyek tartományait a kutató hidrobiológusok munkásságának ideje alapján jelöltem ki.

Vizsgálódásaik irányvonalai, helyszínei, és a fontosabb életrajzi adataik által kirajzolódott a planáriák magyarországi kutatásának története.

kerekféreg kezelési módszer

A kutatástörténetben és bibliográfiában a szerzők teljes, anyakönyv szerinti magyar nevét használom, abban az esetben is, ha az idegen nyelven készült publikációjukban idegen nyelvre fordítva használják a keresztnevüket. Eredmények 1. Szivessége folytán nemcsak az idevágó irodalmi és más buvárlati segédszerekkel rendelkezhettem szabadon, hanem tájékoztató ötletei anynyira gyorsiták ügyemet, hogy most már vidékünk öszszes örvényférgein tett szövet- és élettani észleleteimet befejezhettem.

platyhelminthes turbellaria fajok homogenitás eszközökkel férgek ellen

Alig akadt a ki vizsgálatukkal foglalkozott, alig próbálta valaki megállapítani, hogy számos fajuk közül melyik és hol fordul elő hazánkban. Az a néhány ide vonatkozó adat, mely rendelkezésünkre áll, nagyon kevés és nagyon hiányos.

Örvényférgeket tulajdonképen csak Kolozsvár környékén és a Balatonból gyüjtöttek. A magyar birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. GELEI—,a, b, c, a, b, c, Őt tekinthetjük a legnagyobb hazai planáriakutatónak.

Planaria

A legújabb kiadásában az örvényférges résznek magyar átültetését GELEI végezte, amely az első, és tulajdonképpen azóta is egyetlen hazai összefoglalónak tekinthető a témában. A kevés közölt adat mellett feltűnő az alapossága és kritikussága.

platyhelminthes turbellaria fajok a legjobb készítmények helmintákra

Az aggteleki Baradla-barlang faunisztikai kutatásáról szóló tanulmányában említi felszínen is élő planáriák barlangi jelenlétét DUDICH Az állat és élete. Néhány év szünet után két publikáció készült ban. Munkájára a próbagyűjtéseket követő rendkívül alapos és körültekintő mintavételezés jellemző.

Fontos információk